top of page
Doğu & Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
Doğu & Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması

Thu, Nov 02

|

Tuşba

Doğu & Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması

....................................................

Registration is closed
See other events

Tarih & Yer

Nov 02, 2023, 9:00 AM – Nov 04, 2023, 6:00 PM

Tuşba, Bardakçı, Yüzüncü Yıl Ünv., 65090 Tuşba/Van, Türkiye

Hakkında

Ekonomik Kalkınma için gerekli olan pek çok ön koşulla birlikte teknoloji üretmek de bir zorunluluk olarak günümüz kalkınma gerçekliğini oluşturmaktadır. Fakat üretilen teknolojilerin finansal gerçekliğe dönüşmesi de buluş sahipleri/girişimcilerin zorlandığı konuların başında yer almaktadır. Bu sorunun aşılması ve finansmana erişim ile ilgili olarak adım atan gerek ulusal gerekse de uluslararası ekosistem aktörlerinin çabaları takdirle karşılanmakta olup yine de yeterli düzeyde olumlu sonuçlar alınamamaktadır. Bu durumda tüm ekosistemin kendisine şu soruyu sorması gerektiğine inanıyoruz;

“Yeterince Tartışmadık mı, Artık Sonuç Odaklı Adımlar Atma Zamanı Gelmedi mi?”

Bu soruyla çıktığımız yolda, “Buluştan Ticarileştirmeye Uzanan Yolda- Stratejik Sınai Haklar Yönetimi” etkinlik serisine 02 – 05 Kasım 2023 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Ev Sahipliğinde devam edilecektir.

Etkinlikte; lider sanayi yöneticileri, yatırım grupları, yatırım fonları ile ilgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri bünyesinde yer alan veya bireysel, asgaride patent başvurusunu yapmış buluşçular, girişimciler ve girişim şirketleri ile buluşturulacaktır.

Yatırım görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, ikili görüşme ortamlarının oluşturulması, kayıtlı teknolojilerin katılımcılara sergilenmesi, bölge dinamikleri içerisinde yerinde iyi uygulama örneklerinin sunulması, “Stratejik IP Yönetimi” başlığı altında; patent, lisans, finansal raporlama, mevzuat, sınai mülkiyet hakları gibi modüllere ayrılmış interaktif çalıştaylar ve sosyal programlarla desteklenmesi “Bölgesel Ticarileştirme Buluşmalarının” ana içeriğini oluşturmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ;

Girişimcilik Kampı: Programına yapılacak başvurular arasından yeterlilik kritelerini sağlayan ve danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda ön başvuru süreci olumlu sonuçlanan girişimciler için 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde, yine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde "Girişimcilik Kampı" düzenlenecektir. Girişimcilik kampı ile ön başvuruu kabul edilen girişimlerin 02-05 Kasım 2023 tarihlerinde yatırımcıların karşısına olabilecek en üst seviyede çıkması amaçlanmaktadır. Etkinliğe kesin kabul gören girişimler Girişimcilik Kampı sonrasında duyurulacaktır.

İnteraktif Çalıştaylar: ICCD Bölgesel Ticarileştirme Buluşmaları içerisinde katılımcıların da aktif olabilecekleri ve mevcut bilgi birikime ek olarak buluştan ticarileştirmeye uzanan yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin aktarılması ile katma değer sağlanması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Sergisi: Programa kabul edilmiş teknolojiler/fikirler oluşturulacak ortak alanda teknojilerini/fikirlerini etkinlik boyunca sergileyebilecektir.

Yatırımcı Görüşmeleri:Ggerçekleştirilen kayıtlar doğrultusunda ilgili teknolojiye direk ilgi gösterebilecek yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar yer alacaktır.  Melek Yatırım Ağları ve Risk Sermayesi Gruplarına ek olarak Yatırım Odaklı Holdingler ve Lider Sanayi Kuruluşlarının yetkilileri de  programda aktif rol üstlenecektir.

Teknik Gezi:Tüm program katılımcılarının ilgisini çekebilecek, ilgili bölge dinamikleri dahilinde iyi uygulama örneklerine teknik gezi düzenlenecektir.  Bu teknik gezilerle katılımcıların yeni avantajlardan yararlanması, ek bilgi ve deneyim aktarımı, başarı hikayeleri gibi vizyon geliştirici sonuçlar hedeflenmektedir.

Sosyal Program: Program boyunca edinilen deneyimler ve bilgilerin uzun süreli ilişkiler kurularak iyileştirilmesi & geliştirilmesi için tüm katılımcıların yer alacağı sosyal program  organize edilecektir.

PROGRAMIN AMAÇLARI;

- Yatırımcıya ulaşmakta zorlanan asgaride patent başvurusu olan buluş sahipleri/girişimciler ve girişim şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ve sanayiciler ile buluşturularak stratejik IP yönetimi ile ticarileştirme hikâyelerinin oluşturulması, - Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir ve sonuç odaklı stratejik iş birliği ağının oluşturulması, - Katılımcıların mevcut bilgi birikime ek olarak buluştan ticarileştirmeye uzanan yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin aktarılması ile katma değer sağlanması,

- Mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilip tavsiye kararlarının belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, - Her bir bölgesel ticarileştirme buluşmasında oluşturulacak detaylı sonuç raporu ile ülke ekosistemindeki tüm aktörler için kaynak dokümanın yayınlanması, - Proje sonunda tüm paydaşlarla birlikte patent farkındalığı, teknoloji transferi, ticarileştirme/lisanslama konularında literatüre girecek bir konsensüs dokümanı oluşturulması, - Projenin tüm coğrafi bölgelerde tamamlanmasını müteakip, mevzuatı olmayan ülkelerde asgari mevzuatın oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik rehberlik edilmesi temel amaç ve hedefleri oluşturmaktadır.

KATILIMCI PROFİLİ;

- Paydaş Yetkilileri ve Yöneticileri, - Yurtdışı Melek Yatırım Ağları, Risk Sermayesi Grupları, Lider Sanayi Yöneticileri, - Yurtiçi Melek Yatırım Ağları, Risk Sermayesi Grupları, Lider Sanayi Yöneticileri, - Etkinlik Coğrafi Bölgesi Teknopark & TTO Yöneticileri, Yetkilileri - Etkinlik Coğrafi Bölgesi Sanayi Yetkilileri,

- Etkinlik Coğrafi Bölgesinden Başvuracak Buluşçular, Girişimciler, Girişim Şirketleri - Sınai Mülkiyet Hakları Ekosistemi Aktörleri

KATILIM KOŞULLARI;

İlgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoparklar ve üniversiteler bünyesinde veya bireysel buluş sahipleri, akademisyenler, girişimciler, girişim şirketleri başvuruda bulunabilir. Değerlendirmelerin olumlu olabilmesi için;

-İlgili teknolojinin / fikrin patent başvurusunun yapılmış olması, -Prototipinin olması, tercihen en az “TRL 5” seviyesinde olması gerekmektedir.

“Stratejik IP Yönetimi” başlığı altında ülkemiz ticarileştirme ekosistemine  sonuç odaklı  yeni bir bakış sağlayacak etkinliğe göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.

Program


  • 30 minutes

    KAYIT


  • 1 hour

    AÇILIŞ KONUŞMALARI

23 more items available

Bu Etkinliği Paylaş

fullwhite.png
bottom of page