top of page
webbanner2-100.jpg
yürütücükuruluşlar_v1-100.jpg
_edited.jpg
IFIA_logo_300-300x145.png
Çalışma Yüzeyi 1.png
patlib-100.jpg
bitto_png.png
turkiye_patent_hareketi_logo (1).jpg
Patent_Hareketi_Dernegi.png
tgbd_logo-100.jpg
Çalışma Yüzeyi 1-100.jpg
anadoluosb-100.jpg
osbük-100.jpg
KOSGEB_logo.png
yatırımpaydaşları_v1-100.jpg
siemenssh-100.jpg
_edited.jpg
gvi-100.jpg
zaz.png
metropolitan-100.jpg
trangels.jpg
anatolia.png
vema.png
katıımcıkuruluşlar_v1-100.jpg
cankayattologo.png
odtu-100.jpg
aybu.png
ostimteknopark-100.jpg
arinkom-100.jpg
innopark.png
cyberparklogo-20190409135404.png
cutto-100.jpg
ettomson_v1-100.jpg
erciyes-100.jpg
argeda-100.jpg
gazi.png
atap-100.jpg
akü.png
tobbetü.png
cumhuriyet.png
htttm.jpg
teknoparkankara.png
ADRES-100.jpg
havelsan-100.jpg
tenmak.png
AFSÜ-100.jpg
TUSAŞ-100.jpg
sistemglobal.png
TOKAT_TTO.png
etgb.png
aku.png

Ekonomik Kalkınma için gerekli olan pek çok ön koşulla birlikte teknoloji üretmek de bir zorunluluk olarak günümüz kalkınma gerçekliğini oluşturmaktadır. Fakat üretilen teknolojilerin finansal gerçekliğe dönüşmesi de buluş sahipleri/girişimcilerin zorlandığı konuların başında yer almaktadır. Bu sorunun aşılması ve finansmana erişim ile ilgili olarak adım atan gerek ulusal gerekse de uluslararası ekosistem aktörlerinin çabaları takdirle karşılanmakta olup yine de yeterli düzeyde olumlu sonuç alınamamaktadır. Bu durumda tüm ekosistemin kendisine şu soruyu sorması gerektiğine inanıyoruz;  

“Yeterince Tartışmadık mı, Artık Sonuç Odaklı Adımlar Atma Zamanı Gelmedi mi ?”

Bu soruyla çıktığımız yolda; Paydaşlarımızla birlikte Ülkemizin 7 Coğrafi Bölgesinde ayrı ayrı düzenlenecek “Buluştan Ticarileştirmeye Uzanan Yolda - Stratejik IP Yönetimi” etkinlik serisine 30 - 31 Mayıs 2022 tarihlerinde, “İç Anadolu Bölgesi, Bölgesel Ticarileştirme Buluşmaları” adı altında Başkent Üniversitesinin ev sahipliğiyle başlanacağını belirtmekten memnuniyet duyarız.

Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin her birinden seçilen pilot illerde düzenlenecek etkinliklerle; lider sanayi yöneticileri, yatırım grupları, yatırım fonları ile ilgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri bünyesinde yer alan veya bireysel, asgaride patent başvurusunu yapmış buluşçular, girişimciler ve girişim şirketleri ile buluşturulacaktır.

Yatırım görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, ikili görüşme ortamlarının oluşturulması, kayıtlı teknolojilerin katılımcılara sergilenmesi, bölge dinamikleri içerisinde yerinde iyi uygulama örneklerinin sunulması, “Stratejik IP Yönetimi” başlığı altında; patent, lisans, finansal raporlama, mevzuat, sınai mülkiyet hakları gibi modüllere ayrılmış interaktif çalıştaylar ve sosyal programlarla desteklenmesi “Bölgesel Ticarileştirme Buluşmalarının” ana içeriğini oluşturmaktadır.

Küresel Ticarileştirme Aracılık Programı ICCD, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu IFIA, Türkiye Patent Hareketi Platformu ve Patent Hareketi Derneğinin destekleri ve organizasyonuyla, “Stratejik IP Yönetimi” başlığı altında ülkemiz sonuç odaklı ticarileştirme ekosistemine yeni bir bakış sağlayacak etkinliğimize göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.

İnteraktif Çalıştaylar

ICCD Bölgesel Ticarileştirme Buluşmaları içerisinde katılımcıların da aktif olabilecekleri ve mevcut bilgi birikime ek olarak buluştan ticarileştirmeye uzanan yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin aktarılması ile katma değer sağlanması amaçlanmaktadır. 

Teknik Gezi

Tüm program katılımcılarının ilgisini çekebilecek, ilgili bölge dinamikleri dahilinde iyi uygulama örneklerine teknik gezi düzenlenecektir.  Bu teknik gezilerle katılımcıların yeni avantajlardan yararlanması, ek bilgi ve deneyim aktarımı, başarı hikayeleri gibi vizyon geliştirici sonuçlar hedeflenmektedir.

Teknoloji Sergisi

Programa kabul edilmiş teknolojiler/fikirler oluşturulacak ortak alanda teknojilerini/fikirlerini etkinlik boyunca sergileyebilecektir.

Sosyal Program

Program boyunca edinilen deneyimler ve bilgilerin uzun süreli ilişkiler kurularak iyileştirilmesi & geliştirilmesi için tüm katılımcıların yer alacağı sosyal program  organize edilecektir.

 

Yatırımcı Görüşmeleri

Her bir bölge buluşması için gerçekleştirilen kayıtlar doğrultusunda ilgili teknolojiye direk ilgi gösterebilecek yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar yer alacaktır.  Melek Yatırım Grupları ve Risk Sermayesi Fonlarına ek olarak Yatırım Odaklı Holdingler ve Lider Sanayi Kuruluşlarının yetkilileri de  programda aktif rol üstlenecektir.

Program Kitapçığı

Program kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayın >>>

Program İçeriği
PROGRMİÇERİĞİ-100.jpg
Programın Amaçları
programınamacı-100.jpg

- Yatırımcıya ulaşmakta zorlanan asgaride patent başvurusu olan buluş sahipleri/girişimciler ve girişim şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar ve sanayiciler ile buluşturularak stratejik IP yönetimi ile ticarileştirme hikâyelerinin oluşturulması,
- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir ve sonuç odaklı stratejik iş birliği ağının oluşturulması,
- Katılımcıların mevcut bilgi birikime ek olarak buluştan ticarileştirmeye uzanan yol içerisinde yeni bilgi ve tekniklerin aktarılması ile katma değer sağlanması,

- Mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilip tavsiye kararlarının belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
- Her bir bölgesel ticarileştirme buluşmasında oluşturulacak detaylı sonuç raporu ile ülke ekosistemindeki tüm aktörler için kaynak dokümanın yayınlanması,
- Proje sonunda tüm paydaşlarla birlikte patent farkındalığı, teknoloji transferi, ticarileştirme/lisanslama konularında literatüre girecek bir konsensüs dokümanı oluşturulması,
- Projenin tüm coğrafi bölgelerde tamamlanmasını müteakip, mevzuatı olmayan ülkelerde asgari mevzuatın oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik rehberlik edilmesi temel amaç ve hedefleri oluşturmaktadır.

Katılımcı Profili
katılımcıprofili-100.jpg

- Paydaş Yetkilileri ve Yöneticileri,
- Yurtdışı Melek Yatırım Ağları, Risk Sermayesi Grupları, Lider Sanayi Yöneticileri,
- Yurtiçi Melek Yatırım Ağları, Risk Sermayesi Grupları, Lider Sanayi Yöneticileri,
- Etkinlik Coğrafi Bölgesi Teknopark & TTO Yöneticileri, Yetkilileri
- Etkinlik Coğrafi Bölgesi Sanayi Yetkilileri,

- Etkinlik Coğrafi Bölgesinden Başvuracak Buluşçular, Girişimciler, Girişim Şirketleri
- Sınai Mülkiyet Hakları Ekosistemi Aktörleri

Katılım Koşulları
katılımkoşulları-100.jpg

İlgili coğrafi bölgede faaliyet gösteren teknoparklar ve üniversiteler bünyesinde veya bireysel buluş sahipleri, girişimciler, girişim
şirketleri başvuruda bulunabilir. Değerlendirmelerin olumlu olabilmesi için;


-İlgili teknolojinin / fikrin patent başvurusunun yapılmış olması,
-Prototipinin olması, tercihen en az “TRL 5” seviyesinde olması gerekmektedir.

Bölgesel Ticarileştirme Buluşmaları

 • Marmara Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Marmara Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  ....................................................
 • Ege Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Ege Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  ....................................................
 • Akdeniz Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Akdeniz Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  ....................................................
 • Karadeniz Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Karadeniz Bölgesi Bölgesel Ticarileştirme Buluşması
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  Saati henüz belli değil
  Yeri henüz belli değil
  ....................................................
Etkinlik Takvimi & Kayıt
Sıkça Sorulan Sorular
fullwhite.png
bottom of page