top of page
aerial-view-business-team_edited.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Maximize Your
Potential

Küresel Girişim Geliştirme ve Ticarileştirme Hizmetleri

ICCD
HAKKINDA

ICCD, girişimciler ve yatırımcılar arasında köprüler kuran küresel bir girişimci & yenilikçi geliştirme ve ticarileştirme hizmetleri bütünüdür. ICCD'nin ana odağı, girişimci ve yenilikçinin potansiyelini mümkün olan en üst düzeye taşımak ve finansal kaynaklara erişimini sağlamaktır.

light-bulb-ideas-creative-diagram-concept_edited.jpg

ICCD GİRİŞİMCİ ve YENİLİKÇİLERE
NELER SAĞLAR ?

MENTÖRLÜK

Her bir dikeyde uzmanlığa sahip daimi süpervizörler ve onların sorumluluğundaki mentorlar, programa kabul edildikten sonra girişimcilerle birlikte uzun bir yolculuğa başlar.

DANIŞMANLIK

Girişimciler, hedeflenen yolda Fikri Mülkiyet, Finans, Hukuk, Proje Yönetimi ve Teknik Konularda danışmanlık hizmetleri ile desteklenmektedir.

ICCD AKADEMİ

Girişimcilerin ihtiyaç analizlerine uygun olarak, eğitim ile eksikliklerin tamamlanarak en üst seviyede bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

Yatırımcı Toplantıları, Bölgesel Ticarileştirme Toplantıları, Girişimci & Mentor Toplantıları, Demo Günleri

YATIRIMCILAR

Sektörel Kuruluşlar, Bireysel Yatırımcılar, Melek Yatırımcılar, Risk Sermayesi ve Girişim Sermayesi Fonları, Yatırım Sermayesi Kuruluşları

TİCARİLEŞTİRME

Ticarileştirme, ICCD Programının ana odak noktasıdır.

harita_01112021.png

KÜRESEL
BAĞLANTI

 

ICCD'nin dünyanın farklı bölgelerinde yapılanmasını tamamlayan resmi bölge ofisleri, girişimcileri kendi ekosistemlerinde geliştirmek ve yatırımcılarla buluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

ICCD GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİLER
İLE NASIL ÇALIŞIR ?

BAŞVURU

ADIM 1

GERİ BİLDİRİM

GİRİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ
Bu aşamada sözleşme taslağı girişimciye gönderilir ve girişimcinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla "Girişim İhtiyaç Analiz Formu"nun doldurulması beklenir.

ADIM 2

GİRİŞİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ICCD Genel Merkez Operasyonu program başvuralarını belirli dönemlerde ICCD yönetim kuruluna sunar. 

WORKFLOW

GERİ BİLDİRİM

RET
Girişim Değerlendirme Toplantısı sonrasında ICCD Programı süreçlerine uymayan başvurular başvuru sahiplerine bildirilir.

ADIM 3

PROGRAMA KABUL
Girişim Değerlendirme Toplantısı sonrasında ICCD Programına kabul edilen girişimler belirlenir ve ilgili girişime bir Süpervizör atanır.

GELİŞTİR - GEL
Girişim Değerlendirme Raporu'nda belirtilecek güncellemeler/iyileştirmeler yapıldıktan sonra ICCD programına kabul edilebilecek başvurular başvuru sahiplerine bildirilir.

ADIM 4

SUNUM & İHTİYAÇ ANALİZ FORMU DOĞRULAMA
Programa kabul edilen Girişimci & Yenilikçi, ICCD Genel Merkez Operasyonuna ve Atanan Süpervizöre sunum gerçekleştirir. Bu aşamada girişimci tarafından doldurulan Girişim İhtiyaç Analiz Formu da doğrulanır.

ADIM 5

YOL HARİTAS
Girişim İhtiyaç Analizi ve Sunuma atıfta bulunarak Süpervizör tarafından ayrıntılı bir stratejik yol haritası oluşturulur ve girişimciye sunulur.

ADIM 6


SÖZLEŞME
Bu aşamada, başvuru aşamasında girişimciye sunulan taslak sözleşme imzalanır.

ADIM 7

Süpervizör, girişimci, danışman ve mentör ilişki sürecinde tüm tarafların ihtiyaç duyduğu operasyonel destek ve takip ICCD merkez operasyonu tarafından sağlanmaktadır. Takip ve raporlama, yatırımcı araştırması, eşleştirme, sektör & teknoloji analizi ICCD merkez operasyonu tarafından yürütülmektedir.

ADIM 7

Süpervizör & Girişimci & Danışman & Mentor tarafından Yürütülen Geliştirme Süreci

ADIM 8

DOĞRU ZAMAN, DOĞRU YATIRIMCI
YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

ENG.png

WORK UP & MEET UP

 

Work Up & Meet Up, inovasyon, büyüme ve sürdürülebilir başarıya adanmış bir çağrı programıdır. Girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmayı ve onları doğru yatırımcılarla buluşturmayı misyon edinmiş bir programdır.

 

Çağrı programında stratejik düşünme becerilerinizi artırırken, dikeyinizdeki yatırımcılarla doğrudan görüşme fırsatı bulacak, IP, finans, hukuk ve proje danışmanlığı gibi kritik alanlarda alacağınız destekle iş fikrinizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak, yerel ve ulusal düzeyde ağınızı genişleteceksiniz.

DETAY & BAŞVURU

SIEMENS HEALTHINEERS "ITT"
INNOVATION WORKSHOP
"CAPACITY BUILDING"

12-13-14 MART 2024
ÇEVRİM İÇİ

Siemens Healthineers'ın Innovation Think Tank (ITT) modüllerinden biri olan “Kapasite Geliştirme” programı, dünya çapında önde gelen kurumların yenilik ihtiyaçları ve 2500'den fazla yenilik projesinden elde edilen deneyimlere dayanarak geliştirilmiştir.


Program deneyimsel öğrenme sürecini, içeriğin 30 saatten fazla sunumu ve grup çalışmalarını içermektedir. Programın temel amacı, inovasyon, girişimcilik ve ticarileştirmeye bütünsel bir yaklaşım sağlamaktır.


Bununla birlikte program, katılımcılara yenilikçi düşünme, girişimcilik becerileri kazandırma ve yerel düzeyde yenilikçi projeler geliştirmelerine yardımcı olma amacı taşımaktadır.

detaysayfareimitt-100.jpg

Clients & Portfolio

siemensyeni-100.jpg
sbayeni-100.jpg
zazyeni-100.jpg
bodyproductyeni-100.jpg
btvyeni-100.jpg
atekneayeni-100.jpg
maximusyeni-100.jpg
futureupyeni-100.jpg
diasistyeni-100.jpg
isentinelyeni-100.jpg
patentseyeni-100.jpg
adrespatentyeni-100.jpg
cleanoilyeni-100.jpg
bilişimvadisiyeni-100.jpg
bittoyeni-100.jpg
innopayeni-100.jpg
croatiayeni-100.jpg
ofeedyeni-100.jpg
medwaveyeni-100.jpg
firyeni-100.jpg
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
bottom of page