top of page

MENTÖRLÜK

DANIŞMANLIK

ICCD AKADEMİ

ETKİNLİKLER & TOPLANTILAR

YATIRIMCILAR

FİNANSMANA ERİŞİM

ICCD, girişimciler ve yatırımcılar arasında köprüler kuran küresel bir girişim & yenilikçi geliştirme ve ticarileştirme hizmetleri bütünüdür.

 

ICCD'nin ana odağı girişimcinin potansiyelini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak ve finansal kaynaklara erişimini sağlamaktır. 

Mentorluk, Sektör ve Teknoloji Analizi, Fikri Mülkiyet, Hukuk, Finans, Proje Yönetimi ve Teknik Konularda Danışmanlık Hizmetleri, Girişimcinin ihtiyaç analizine göre planlanan Eğitim Hizmetleri ile girişimciyi doğru zamanda doğru yatırımcıyla buluşturmak amaçlanmaktadır.

Merkezi operasyonu Türkiye liderliğinde yürütülen ICCD Programı; Romanya, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Kanada ve Nijerya bölge ofisleri ile de desteklenmektedir. 

Operasyon merkezi, bölge ofisleri, süpervizörleri, mentörleri ve danışmanları ile fikirden ticarileşmeye uzanan zorlu ve uzun yolculukta girişimcilere destek olan ICCD programı, bilgi ve deneyimlerini dünya girişimcileri ile paylaşmaktadır.

ICCD deneyimlerinden ve ağından faydalanmak için başvuruda bulunabilir ve girişiminizin küresel ölçekte ticarileşme şansını artırabilirsiniz.

BAŞVUR

HOW ICCD and STARTUPS & INNOVATORS work

BAŞVURU

ADIM 1

GERİ BİLDİRİM

GİRİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ
Bu aşamada sözleşme taslağı girişimciye gönderilir ve girişimcinin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla "Girişim İhtiyaç Analiz Formu"nun doldurulması beklenir.

ADIM 2

GİRİŞİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ICCD Genel Merkez Operasyonu program başvuralarını belirli dönemlerde ICCD yönetim kuruluna sunar.

WORKFLOW

GERİ BİLDİRİM

RET
Girişim Değerlendirme Toplantısı sonrasında ICCD Programı süreçlerine uymayan başvurular başvuru sahiplerine bildirilir.

ADIM 3

PROGRAMA KABUL
Girişim Değerlendirme Toplantısı sonrasında ICCD Programına kabul edilen girişimler belirlenir ve ilgili girişime bir Süpervizör atanır.

GELİŞTİR - GEL
Girişim Değerlendirme Raporu'nda belirtilecek güncellemeler/iyileştirmeler yapıldıktan sonra ICCD programına kabul edilebilecek başvurular başvuru sahiplerine bildirilir.

ADIM 4

SUNUM & İHTİYAÇ ANALİZ FORMU DOĞRULAMA
Programa kabul edilen Girişimci & Yenilikçi, ICCD Genel Merkez Operasyonuna ve Atanan Süpervizöre sunum gerçekleştirir. Bu aşamada girişimci tarafından doldurulan Girişim İhtiyaç Analiz Formu da doğrulanır.

ADIM 5

YOL HARİTASI
Girişim İhtiyaç Analizi ve Sunuma atıfta bulunarak Süpervizör tarafından ayrıntılı bir stratejik yol haritası oluşturulur ve girişimciye sunulur.

STEP 7

Süpervizör, girişimci, danışman ve mentör ilişki sürecinde tüm tarafların ihtiyaç duyduğu operasyonel destek ve takip ICCD merkez operasyonu tarafından sağlanmaktadır. Takip ve raporlama, yatırımcı araştırması, eşleştirme, sektör & teknoloji analizi ICCD merkez operasyonu tarafından yürütülmektedir.

ADIM 6

SÖZLEŞME
Bu aşamada, başvuru aşamasında girişimciye sunulan taslak sözleşme imzalanır.

STEP 7

Süpervizör & Girişimci & Danışman & Mentor tarafından Yürütülen Geliştirme Süreci

ADIM 8

DOĞRU ZAMAN, DOĞRU YATIRIMCI
YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

bottom of page