top of page

12 - 13 - 14 Mart 2024

İnovasyon Atölyesi

"Kapasite Geliştirme"

Çevrimiçi / Ücretli

kayıtarkaplanweb-100.jpg
ITT

Innovation Think Tank (ITT)

Innovation Think Tank (ITT), Siemens Healthineers'ın baş teknoloji ofisinin bir parçası ve yenilikleri teşvik eden küresel bir platformdur.

 

Yenilikçi fikirler ve projelerin geliştirilmesine odaklanana ITT altyapısı; Türkiye, Almanya, Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Kolombiya, Brezilya, Portekiz, Avustralya, İsviçre, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta Siemens Healthineers lokasyonlarından ve ev sahibi kurumlardan gelen projelere hitap eden çok sayıda inovasyon laboratuvarı ve Innovation Think Tank programını içermektedir.

Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme programları ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu programlar, inovasyon ekosisteminin geleceği için kritik öneme sahip konular üzerine odaklanır ve katılımcılara kapsamlı bir deneyim sağlar.

​Siemens Healthineers'ın Innovation Think Tank (ITT) modüllerinden biri olan “Kapasite Geliştirme” programı, dünya çapında önde gelen kurumların yenilik ihtiyaçları ve 2500'den fazla yenilik projesinden elde edilen deneyimlere dayanarak geliştirilmiştir.


Program deneyimsel öğrenme sürecini, içeriğin 30 saatten fazla sunumu ve grup çalışmalarını içermektedir. Programın temel amacı, inovasyon, girişimcilik ve ticarileştirmeye bütünsel bir yaklaşım sağlamaktır.


Bununla birlikte program, katılımcılara yenilikçi düşünme, girişimcilik becerileri kazandırma ve yerel düzeyde yenilikçi projeler geliştirmelerine yardımcı olma amacı taşımaktadır.

İnovasyon Atölyesi
''Kapasite Geliştirme''

2500'den fazla inovasyon projesinin
deneyimine dayanarak geliştirilmiştir.

​İnovasyon, girişimcilik ve ticarileştirmeye bütünsel yaklaşım

30+ saatlik içerik sunumu ve grup
çalışması ile deneyimsel öğrenme

ETKİ

  • Ev sahibi kurumların stratejik iş hedeflerine hitap etmek,

  • Yerel inovasyon projeleri geliştirmek için kapasite geliştirme,

  • Bölgedeki kilit uzmanlar ve start-up'lar ile etkileşim,

  • İnovasyon fırsatlarının ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi,

1. GÜN

ITT Metodolojisi, İnovasyonda
Liderlik, Ekip Oluşturma

2. GÜN

İlham verici konuşmalar,
Ağrı noktası analizi ve değerlendirmesi 

3. GÜN

Çözümler, senaryo geliştirme, 
İş vakası ve sunum hazırlığı,
Ortak geri bildirim

Başarı Faktörleri

01

NOKTALARI BİRLEŞTİRMEK

03

KARAR ALMA VE SONUÇ ODAKLILIK

05

YETKİ ALMAK VE PLANLAMAK

07

PAYDAŞ VE MÜŞTERİ ANALİZİ

09

YAŞAM DÖNGÜSÜ GÖRSELLEŞTİRMESİ

11

UYGULAMA DÖNGÜSÜNÜN OPTİMİZASYONU VE MÜŞTERİ DOĞRULAMASI

02

KOL (KEY OPINION LEADERS) SESLERİNİ DAHİL ETME

04

PROJE YOL HARİTASININ BELİRLENMESİ

06

BÜYÜK RESMİ ANALİZ ETMEK VE OLUŞTURMAK

08

KÖK NEDEN ANALİZİ

10

ORTAK KARAR VERME ÖNERİSİ VE MVP İŞ PLANI OLUŞTURMA

12

PORTFÖY HARİTALAMA, YOL HARİTASI VE VİZYON ŞEKİLLENDİRME

Avantajlar

01

YEREL İNOVASYON KAPASİTELERİNİN OLUŞTURULMASI

03

HIZLI İNOVASYON OLUŞTURMA HİZMETİ

05

EK GELİR POTANSİYELİNİN OLUŞTURULMASI

07

EN İYI UYGULAMALAR VE DENEYİMLER

02

İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN TEŞVİK EDİLMESİ

04

İNOVASYON RİSKLERİNİ AZALTMA

06

ARAŞTIRMA VE İNOVASYONUN GELİŞTİRİLMESİ

08

ÖZEL ALTYAPI YÖNETİMİ VE OPERASYON EKİBİ

İnovasyon Atölyesi ‘’Kapasite Geliştirme’’ İçeriği

* Belirtilen Atölye Başlıkları İş birliği Yapılan Kurumların İhtiyaç Analizine Göre Diğer ITT Konu Başlıkları ile Değiştirilebilir.

TEORİ

Innovation Think Tank Metodolojisi

İnovasyon Uygulama Örnekleri

İnovasyon Yönetimi ve Liderlik

UYGULAMA &

GRUP ÇALIŞMALARI

Paydaşlar için Sorun Noktaları,

Üzerinde Çalışmak ve

Çözüm Kümeleri Oluşturmak

Değer Derecelendirme

Çözüm Senaryoları

Karar Önermeleri Oluşturma

Çözüm Senaryolarının

Görselleştirilmesi

Uygulama Yol Haritası

Müşteri Sıkıntılarını Giderme

Kendi İnovasyon

Altyapısını Oluşturmak

İnovasyon, Girişimcilik

ve Ticarileştirme

ÇALIŞTAYLAR

Pazar, Rekabet Analizi

ve Uygulamalar

Sürdürülebilirlik ve

İş Mükemmelliği

Yasal Yeterlilik

Müşteri Odaklı Ürün ve

Hizmet Geliştirme - Değer Önerisi Kanvası

Küresel Pazara Giriş ve

Uluslararasılaşma

ÇALIŞTAYLAR

Etkili Proje Yönetimi

Yöneticiyi Yönetmek

Start-up Pitch Hazırlığı ve Etkili Sunum

IP Yolculuğu

FİNAL

Sonuç Sergisi, Panel Tartışması, Ortak Geri Bildirim, Sertifika Töreni

12 - 13 -14 Mart 2024

İnovasyon Atölyesi
"Kapasite Geliştirme"

Çevrimiçi / Ücretli

kayıtarkaplanweb-100.jpg

İnovasyon, Kapasite Geliştirme & Hedef Kitle İlişkisi

AR-GE

Ar-Ge, inovasyon için gerekli olan yeni bilgilerin ve teknolojilerin üretilmesinde hayati bir rol oynarken, inovasyon bu bilgileri ve teknolojileri pratik uygulamalara ve ticari başarıya dönüştürme sürecidir. Her iki süreç de birbirlerine bağlı olarak ilerler ve ekonomik büyüme, sosyal refah ve teknolojik ilerlemenin anahtar unsurlarıdır.

START-UP

Start-up'lar ve inovasyon arasındaki ilişki modern iş dünyasında dinamizmin ve sürekli değişimin bir yansımasıdır. Start-up'lar genellikle yenilikçi fikirlerle piyasaya giren, hızlı büyüme potansiyeline sahip genç şirketlerdir. Bu işletmeler, geleneksel pazar yapılarını ve iş modellerini sorgulayarak, teknoloji ve yenilikçilik üzerine kurulu çözümler sunarlar. 

SANAYİ

Sanayi ve inovasyon arasındaki ilişki, sürekli bir döngüyü ifade eder. Sanayi tarafından gerçekleştirilen inovasyonlar, teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi teşvik ederken, bu ilerlemeler yeni inovasyon fırsatlarının kapısını açar. Bu dinamik etkileşim, hem sektörel hem de ulusal düzeyde kalkınmanın anahtarını oluşturur.

KOBİ

KOBİ'ler ile inovasyon arasındaki ilişki, modern ekonomilerde büyümenin ve rekabetçiliğin
anahtar faktörlerinden biridir. KOBİ'lerin dinamik yapısı, esnekliği ve pazarlara yakınlığı, inovasyonun önemli bir kaynağı olarak öne çıkar. İnovasyon, KOBİ'lerin yeni pazar fırsatlarını yakalamalarına, rekabet avantajı elde etmelerine ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olur. 

İNOVASYON EKOSİSTEMİ

Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Üst Birlikleri, Kuluçka Merkezleri, Hızlandırıcı Programlar, Yatırımcılar , Ar-Ge Merkezleri, STK’lar, İlgili Kamu Kurumları İnovasyon ekosisteminin önemli aktörleridir.  İnovatif yaklaşımların ticarileşmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması gibi süreçlerde kritik rol oynar. 

Trainers

Kurumsal Talep Formu

Bizimle iletişime gectiginiz icin tesekkur ederiz. Tarafinizla en kısa surede iletisime gecilecektir.

bottom of page